Dirigent

Vastgelegd symbolisch moment: de regie in eigen hand nemen
(50cm x 60cm)